Geen verzendkosten in NL
Handgemaakt
Unieke producten
Van diverse makers

Disclamer

CadeaUniek (Kamer van Koophandel 72040718), hierna te noemen CadeaUniek, verleent u hierbij toegang tot www.cadeauniek.nl (de website) en nodigt u uit het aangebodene te kopen. CadeaUniek behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.


Beperkte aansprakelijkheid

CadeaUniek spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met CadeaUniek.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij CadeaUniek. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van CadeaUniek, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.


Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen